Evolutionaire psychologie

Dagelijks cultureel leven en ontwikkeling

Het zou bijna onmogelijk zijn om de ontwikkeling van kinderen te begrijpen, ongeacht de dichtstbijzijnde gemeenschap waarin zij leven en...

Drie sets van vooronderstellingen rationalisme, empirisme en constructivisme

In vergelijking met andere soorten is het gebruikelijk om de mens te karakteriseren als een intelligent wezen, begiftigd met een...

Theorie van het spel - Piaget, Vigotsky, Freud

We zouden kunnen overwegen dat de spel is ouder dan cultuur, omdat dit de creatie van een menselijke samenleving impliceert...

Relatie tussen broers en tussen gelijken

De relatie tussen broers is van groot belang, niet alleen vanwege de impact op het niveau van sociale ontwikkeling, maar...

Wat is evolutionaire psychologie - definitie, geschiedenis, stadia

Het doel van de studie van de evolutionaire psychologie is de studie van gedragsverandering in de loop van de tijd,...

Wat is moreel

Eeuwenlang hebben filosofen de morele zin in twijfel, vraag of er sprake was van een origineel aangeboren vermogen om onderscheid...

De niveaus van moreel oordeel volgens Kohlberg

Lawrence Kolhberg (1927-1987) was een bekende Amerikaanse psycholoog die het grootste deel van zijn carrière wijdde aan het onderzoeken van...

Lev Vygotsky en de wortels van taal

Hoewel er aanzienlijke verschillen zijn tussen Piaget's en Vygotsky's, zijn ze niet tegenstrijdig omdat ze een conceptie van ontwikkeling delen...

De specifieke operaties - kwalitatieve of kwantitatieve aspecten

De periode van concrete operaties volgens Piaget is het de verbetering van het vermogen om logisch te denken, in een...