Psychologie van persoonlijkheid en differentiaal

Wat is het emotionele veld - Persoonlijkheidspsychologie

Historisch gezien is er een kloof in de rol van emotie in de dynamisch persoonlijkheid-intelligentie. Misschien komt het door het...

Attributieprocessen - Gevolgen en toepassing

In de sociale psychologie is attributie het proces waarbij individuen de oorzaken van gedrag en gebeurtenissen verklaren. De ontwikkeling van...

Noodzaak van aansluiting

Murray Hij omschreef het als het 'verlangen om vrienden te hebben, wederzijdse relaties op te bouwen of samen te werken...

Motivatie en persoonlijkheid - Korte samenvatting - Persoonlijkheidspsychologie

Als het gaat om studeren gedrag vanuit een dynamische interactieve benadering, of "transactioneel" beschouwen we de tussenkomst van factoren persoonlijk,...

Vijf-factorenmodel - Cattell en Eysenck

Het model van Big Five stelt het bestaan ​​voor van vijf basispersoonlijkheidsfactoren die zogenaamd universele geldigheid zouden hebben. Een deel...

De Eysenck-theorie

Eysenck combineert de correlationele traditie (beschrijvend of taxonomisch model) met het experimentele (oorzakelijk of verklarend model). Het beschrijvende model spreekt...

De theorie van Cattell

Al het werk van Cattell heeft zich gericht op het ontdekken van de elementen waaruit de persoonlijkheid bestaat en de...

De intrinsieke motivatie

De intrinsiek-extrinsieke motivatie Ik zou het proactieve aspect van het gedrag analyseren, maar ik zou meer nadruk leggen op de...

De erfenis en de omgeving in de psychologie

Differentiële psychologie, gaat naar de kennis die door genetica wordt verschaft wanneer het gaat over de poging individuele verschillen op...