Cognitieve psychologie - Pagina 6

Metacognitieve vaardigheden en strategieën bij leren

Wanneer we spreken van metacognitie, verwijzen we naar de ontwikkeling van kennis en de activiteiten van het denken. Met het...

Sociale vaardigheden Assertieve training

Zoals elk ander menselijk vermogen is assertiviteit vatbaar voor leren, trainen en verbeteren. Dit wordt bereikt via de technieken Assertive...

Lichaamsuitdrukking en communicatieve vaardigheden

Het gebruik van artistieke en lichamelijke therapieën heeft nu een enorme bloei gekend, zowel voor de psychologie als voor andere...

Is het erg om veel Déjà vu te hebben?

Een van de sensaties die de mens op een logisch en emotioneel niveau het meest in de war brengt, is...

Cognitieve ergonomie-definitie en voorbeelden

Wanneer we de voorwaarden combineren kennis en ergonomie we doen het om aan te geven dat het ons doel is...

Interactie-systemische benadering en het volgen van het functionele model van de geest.

In de loop van de geschiedenis zijn verschillende modellen verschenen om het menselijk gedrag en de manier waarop de mens...

Wat is milde cognitieve achteruitgang bij ouderen?

Binnen het continuüm, tussen normaal en pathologisch ouder worden, is dat het geval “mild cognitive impairment”, als tussenliggende cognitieve achteruitgang....

De gedachte volgens Dewey

De gedachte is geschreven voor Dewey in een relatie tussen wat we al weten, onze herinnering en wat we waarnemen....

Modelleringsdefinitie, sleutelfactoren en toepassingsgebieden bij psychotherapie

Modellering, ook wel imitatie, observationeel leren of plaatsvervangend leren genoemd, is een fundamentele interventiestrategie, alleen of in combinatie met andere...