Sociale psychologie en persoonlijke relaties - Pagina 3

Procrustean-syndroom, waarom haten we degenen die opvallen?

We bevinden ons in een zeer competitieve samenleving waarin elke persoon steeds meer wordt gevraagd. Zowel op het vlak van...

Bijensyndroom koninginnenvrouwen die anderen beoordelen, bekritiseren en aanvallen

Het koninginnenbij syndroom is een concept dat, hoewel het niet wordt gebruikt in klinische settings en niet verwijst naar een...

Genovese syndroom wat het is en hoe het de sociale psychologie beïnvloedt

De "syndroom Genovese", ook wel bekend als bystander effect, is een concept dat heeft gediend om de psychologische verschijnsel waarbij...

Eróstrato-syndroom doet gekke dingen om beroemd te worden

Het is bekend dat sociale relaties de diepste aspecten van onze manier van zijn veranderen. Dankzij het bestaan ​​van anderen...

Sincericidio 6 nadelen van te oprecht zijn

Oprechtheid en eerlijkheid zijn waarden die vaak worden geclaimd als noodzakelijke elementen bij het creëren van gezonde relaties. Degenen van...

Innergroepbias wat dit vriendjespolitiek is en hoe het eruit ziet

Studies naar de vooringenomenheid van de endogroup hebben ons in staat gesteld uit te leggen waarom en onder welke omstandigheden...

Semiotiek wat het is en hoe het zich verhoudt tot communicatie

Semiotiek, ook bekend als semiologie of theorie van tekens, is de studie van hoe we tekens gebruiken om betekenissen en...

Kan het effect van vooroordelen tegen minderheden worden voorkomen?

Om het probleem op te lossen problemen met de integratie van sommige studenten die behoren tot etnische minderheden Stanford University,...

Vrouwen worden op het werk onderschat (en het lijkt normaal)

Zeker zult u meer dan één geval kennen waarin de verdienstelijke acties van een persoon niet correct worden erkend. De...