'Namaste' wat betekent dit precies?

'Namaste' wat betekent dit precies? / Meditatie en Mindfulness

Als je het voorrecht hebt een persoon te zijn in de wereld van ontspanning en sommige disciplines zoals yoga te beoefenen, heb je misschien gemerkt dat instructeurs vaak een intrigerend woord gebruiken: Namaste.

Op dezelfde manier is het ook heel gebruikelijk dat je bij bepaalde gelegenheden dezelfde term hebt gehoord in bepaalde omgevingen van verdieping in het spirituele en in bepaalde culturen van Azië. maar, ¿wat is de betekenis van dit woord?

¿Wat betekent het woord 'Namaste'??

Namaste (je kunt het ook vinden geschreven als 'Námaste', met tilde in de 'a') is een term die uit het Sanskriet komt (de klassieke taal van de Indië), en de betekenis ervan is door de meeste mensen juist niet bekend: de term Namaste is afkomstig van landen die verafgelegen zijn van een Spaans sprekend gebied. In de tekst van vandaag zullen we dus de geschiedenis en toepassingen van dit prachtige woord ontdekken.

De oorsprong van Namaste

de etymologische wortels van het woord Namaste zijn te vinden in de atavistische cultuur Hindoe. Een van de vele talen die worden gesproken in Indiase en Nepalese geografie is het Sanskriet, wat wordt beschouwd als een heilige taal voor beoefenaars van het hindoeïsme.

De term Namaste, daarom wordt het gebruikt als een traditionele vorm van begroeting, zowel tijdens een ontmoetingstijd als bij afscheid, en wordt meestal gedaan gebaar van samenvoeging met de palmen van de handen voor de borst wanneer uitgesproken (gebaar dat wordt genoemd mudra). Het wordt ook gebruikt om te danken of om iets te vragen, en altijd als een ondubbelzinnig teken van respect voor de gesprekspartner.

De betekenis van Namaste

De etymologie van het woord Namaste onthult dat er twee wortels zijn die de term vormen. De eerste van hen, namas, is een neutraal zelfstandig naamwoord dat zoiets betekent als 'groet', 'eerbied' of 'beleefdheid', en het is een deeltje dat is afgeleid van de wortel nam, waarvan de betekenis is: 'buigen' of 'eerbied'.

De tweede wortel van Namaste wordt gevormd door het voornaamwoord je, welke de tweede persoon is van het enkelvoud van het indirecte object: “voor jou”. Om deze reden zou een exacte vertaling, etymologisch gesproken, van Namaste kunnen zijn: “Ik groet je”, of “Ik buig voor je”.

Momenteel gebruiken de Hindi-taal en veel van zijn dialecten de term op een gebruikelijke manier, omdat dit een van de vele manieren is zeg hallo of zeg vaarwel van iemand.

  • Wij nodigen u uit om dit artikel te lezen: "20 verstandige zinnen om over het leven na te denken"

Spiritualiteit, yoga en Namaste

  • Allereerst: als je het nog steeds niet weet de psychologische voordelen van yoga, we nodigen u uit om ze te ontdekken door in dit artikel te lezen

De betekenis van Namaste zijn, iets zo concreet, ¿waarom wordt het zo vaak gebruikt in de oosterse disciplines van relalatie en meditatie?

De spirituele en filosofische betekenis van het Sanskriet geeft Namaste een blik die aan zijn zuiver semantische definitie ontsnapt. Het boeddhisme neemt dit woord op in zijn spirituele traditie.

Volgens de experts kunnen de deeltjes 'namas' de betekenis van krijgen “niets van mij”, bewijzen dat het zelf van de persoon die de term noemt tot niets is teruggebracht, wat een teken is van de houding van absolute nederigheid jegens de gesprekspartner. Wanneer de Namaste-begroeting is gemaakt op basis van de echtheid van de ziel, tellen ze, er ontstaat een echte band tussen de twee mensen, voorbij belangen, verwachtingen en sociale rollen.

Goddelijke essentie: boeddhisme en zuivering van de ziel

Een ander interessant kenmerk van de spirituele betekenis van dit woord ligt in de overtuiging dat er is een goddelijke essentie in elke persoon. Daarom, volgens de religieuze tradities waarin deze term is geworteld, door het woord Namaste te noemen, vergezeld door de mudra (handen verbonden in gebedspositie en een lichte buiging van de stam naar voren, waarvan de culturele betekenis afkomstig is van religies Aziaten), we zijn getuige van de aanwezigheid van de essentie van God in zichzelf en in de andere persoon. Goddelijke essenties worden herkend en begroet.

Hoewel in Namaste-yogasessies Namaste vaak als afscheid wordt gebruikt, is de waarheid aan het einde van de les dat het meer een groet is dan een manier om afscheid te nemen. In feite, de professionals van de oosterse disciplines van zelfkennis adviseren dat Namaste in de inleiding wordt gebruikt en de eerste oefeningen van elke sessie, via mantra (hoewel er geen reden is op basis van de wetenschappelijke methode waarmee het woord Namaste in de ene context moet worden gebruikt en niet in de andere). Deze uitdrukking wordt in de westerse wereld vaak gebruikt als een manier om goede wensen naar de ander uit te drukken.

Yoga leraren geven er echter de voorkeur aan de mantra aan het einde van de les te gebruiken, omdat dat het moment is waarop de omgeving en de psyche van elk van de studenten zich in een meer voor de hand liggende situatie bevinden om te profiteren van Namaste.

Het seculiere gebruik van deze term

Het is natuurlijk niet nodig om in het boeddhistische geloof te geloven om gebruik te maken van deze term. Er moet echter rekening mee worden gehouden, omdat de praktijk van vele vormen van meditatie meestal voorkomt in omgevingen die geassocieerd zijn met het boeddhisme, het een element kan zijn dat bijdraagt ​​aan het instellen van de sessies en het vergroten van hun suggestiemacht..

Vergeet dat niet in taken met betrekking tot de regulering van de aandachtsfocus de aspecten die verband houden met de suggestie zijn erg belangrijk, waarvoor het nuttig is om te profiteren van het potentieel om het gewenste effect te bereiken en het werk van degenen die aan deze ervaringen deelnemen te vergemakkelijken.

Bibliografische referenties:

  • Borges, Jorge Luis met Alicia Jurado (1976). ¿Wat is boeddhisme?. 2000. Madrid: redactiealliantie.
  • Gethin, Rupert (1998). De grondslagen van het boeddhisme. Oxford University Press.