Waarden van de mens lijst met voorbeelden

Waarden van de mens lijst met voorbeelden / Persoonlijke groei en zelfhulp

Wanneer we spreken over waarden van de mens, verwijzen we naar de reeks normen die harmonie en co-existentie in de samenleving bevorderen. Deze normen zijn geldig in een tijd en een bepaalde tijd en maken deel uit van de menselijke ontwikkeling sinds ze opkwamen door hun groei, humanisering en de verovering van vrijheid. Dit zijn waarden die naar voren zijn gekomen als resultaat van de inspanning van mensen om zichzelf en liefde voor anderen te overwinnen.

In dit artikel Psychology-Online zullen we het hebben over de waarden van de mens en we zullen u een lijst met voorbeelden aanbieden. Daarnaast zullen we in detail uitleggen wat menselijke waarden zijn en waar elk van hen uit bestaat.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in: De zwakheden van de mens: lijst met voorbeelden Index
 1. Lijst en voorbeelden van waarden van de mens
 2. Hoe mijn persoonlijke waarden te veranderen of te verbeteren?
 3. Voordelen van acteren volgens onze persoonlijke waarden

Lijst en voorbeelden van waarden van de mens

Veel van de culturen die tegenwoordig bestaan, hebben dit soort menselijke waarden en helpen ons te weten hoe te handelen met zichzelf en met andere mensen.

Iemand die welomschreven persoonlijke waarden heeft en handelt in samenhang met hen, is iemand die zeker een goede emotionele stabiliteit, goede geestelijke gezondheid en daarom is hun kwaliteit van leven ook erg goed. Aan de andere kant is het waarschijnlijker dat een persoon die niet consistent is met zijn eigen persoonlijke waarden, zijn emotionele welzijn heeft veranderd.

Lijst met persoonlijke waarden

Vervolgens zullen we je laten zien wat de belangrijkste waarden van de mens zijn, en in het kort uitleggen waar elk van hen uit bestaat.

 • liefde. Liefde is een uiterst belangrijke en krachtige waarde, het is een principe van vereniging en verbinding tussen ons en het universum. We kunnen liefde manifesteren naar anderen die goed doen door onze daden.
 • vriendschap. Net zoals liefde een van de meest waardevolle waarden is en zelfs als deel van liefde kan worden beschouwd. Het gaat om een ​​relatie van genegenheid, steun en vertrouwen tussen twee mensen of meer.
 • goedheid. Het is een eigenschap die mensen hebben die altijd zullen proberen goed te doen voor anderen en waarin het kwaad niet bestaat.
 • trust. We kunnen zeggen dat het meer dan wat dan ook een daad van geloof is, aangezien de persoon die vertrouwt, zekerheid in iets of iemand deponeert.
 • broederschap. Het is een band van unie en goede correspondentie tussen broers of tussen degenen die zichzelf als zodanig beschouwen.
 • eer. Het is een kwaliteit of een diep gevoel van iemands waardigheid.
 • eerlijkheid. Het is een kwaliteit van mensen die ervoor zorgt dat ze handelen met rechtschapenheid en coherentie met inachtneming van de regels om een ​​goede coëxistentie met anderen te krijgen.
 • gerechtigheid. Het gaat over eerlijk handelen met zichzelf en met anderen, waarbij elke persoon krijgt wat hij echt verdient volgens zijn acties.
 • vrijheid. Het gaat erom op een verantwoorde manier met vrije wil te handelen en niemand schade te berokkenen. Een persoon die vrij is, kan doen wat hij / zij echt wil, zolang wat hij / zij doet niet direct of indirect van invloed is op andere mensen.
 • vrede. Het gaat om harmonieus handelen met andere mensen om een ​​uitstekende coëxistentie te bereiken in de samenleving of met het gezin.
 • eerbied. Het gaat om de waarde en de goede behandeling die we onszelf en anderen geven, met name het herkennen van kwaliteiten, verdiensten of situaties.
 • verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijke persoon wordt overwogen wanneer hij in staat is om de leiding te nemen over zijn eigen acties, zijn eigen beslissingen te nemen en volgens hen te handelen.
 • solidariteit. Het gaat erom anderen te helpen zonder te doen alsof ze iets terug ontvangen, samen te werken in de zaak van anderen.
 • tolerantie. Wanneer een persoon tolerant is, toont hij / zij een open houding en zonder vooroordelen ten aanzien van de meningen van andere mensen, ook al zijn deze verschillend van hun eigen mening..
 • moed. Het gaat erom moedig en besluitend alle moeilijke situaties te confronteren die op onze weg komen in het leven, ongeacht de angst dat dit ons kan veroorzaken.

Hoe mijn persoonlijke waarden te veranderen of te verbeteren?

Wanneer we ons niet comfortabel voelen met de persoonlijke waarden die we gedurende ons leven hebben aangenomen en we zouden graag een wijziging aanbrengen of toevoegen aan die we al anderen hadden, zal dit in de meeste gevallen geen gemakkelijke taak zijn.

¿Waarom het niet gemakkelijk is om onze persoonlijke waarden te veranderen? Het is moeilijk omdat alles of bijna al het leven dat we hebben gehandeld op basis van wat we nu hebben en we zijn diepgewortelde gewoonten geworden, maar ondanks dit kun je altijd iets doen om het te bereiken en meer positieve waarden aannemen.

Hier zullen we een aantal tips geven, zodat je de eerste stap kunt zetten om te beginnen met het aannemen van meer positieve waarden in je leven:

 • Identificeer je eigen waarden en persoonlijke sterktes, bepaal, zodra je het hebt gedaan, welke van deze je kunt verbeteren en wat voor soort negatieve acties je moet aanpassen.
 • Identificeer welke zijn de nieuwe waarden die u zou willen aannemen.
 • Neem actief deel aan de ontwikkeling van uw nieuwe waarden en verbeter diegenen die u al had en zet u er echt op in. Als u bijvoorbeeld de waarde van verantwoordelijkheid wilt verbeteren of wilt gaan adopteren, stop dan vanaf nu anderen de schuld te geven voor uw eigen acties en neem de leiding over hen en neem uw eigen beslissingen.
 • Begrijpt en respecteert de waarden van anderen door empathie te beoefenen.
 • Houd er rekening mee dat je ze niet van de ene dag op de andere kunt aanpassen omdat het een constante klus is en net zoals het je de tijd heeft genomen om degenen die je nu hebt te adopteren, moet je ook wacht een tijdje om een ​​gewoonte het nieuwe te maken.

Voordelen van acteren volgens onze persoonlijke waarden

Na geïdentificeerd te hebben onze eigen persoonlijke waarden Behalve dat ze in de praktijk brengen en daarom coherent zijn in ons dagelijks leven, heeft het een aantal voordelen die zo waardevol zijn dat de som van elk van hen ons helpt onze balans en ons emotionele welzijn te vergroten..

Als u een persoonlijk ontwikkelingsplan wilt maken, moet u weten dat enkele van de belangrijkste voordelen de volgende zijn:

 • Ze helpen ons meer weten voor onszelf.
 • Ze brengen ons groter emotionele stabiliteit.
 • Ze helpen ons om een betere relatie met onszelf en met anderen.
 • Het maakt ons meer hele mensen
 • Wanneer we handelen in overeenstemming met onze persoonlijke waarden, is het gemakkelijker voor ons om te nemen onze eigen beslissingen zonder aarzeling.
 • Ze helpen ons te weten wat ze zijn onze echte prioriteiten en daarom geven ze ons waardevolle informatie over hoe we onze tijd kunnen investeren.
 • Anderen zullen ons als veiliger en betrouwbaarder ervaren als ze merken dat we handelen in overeenstemming met onze eigen waarden.