Typen sollicitatiegesprekken

Typen sollicitatiegesprekken / Human Resources

Een selectieproces in het bedrijf kan worden geïntegreerd door verschillende soorten tests om die kandidaat te kiezen die aan de competenties van die functie voldoet. Elke professional verwerft meer zelfvertrouwen in het overwinnen van dit soort dynamiek vanuit hun eigen ervaring. ¿Wat zijn de verschillen soorten sollicitatiegesprekken? In Psychology-Online geven we een lijst van de meest voorkomende in een selectieproces.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd: Sterke en zwakke punten in een sollicitatiegesprek. Index
  1. Sollicitatiegesprek per telefoon
  2. Individueel werkinterview
  3. Groepswerk interview
  4. Gestructureerd werkinterview
  5. Panel werk interview
  6. Spanningsinterview
  7. Online sollicitatiegesprek

1. Work interview via de telefoon

Het communicatieveld waardoor het gesprek dat het interview centraal stelt in een interview van dit type de telefoonlijn is. In dit type interview is de informatie die via lichaamstaal wordt overgedragen niet aanwezig, maar wel wat een deel van de woorden en de toon van de stem. Dit type test is meestal van korte duur.

2. Individueel sollicitatiegesprek

Het is dat interview waarin de kandidaat naar het bedrijf gaat om een ​​gesprek met de interviewer te houden. De professional die het interview afneemt, vraagt ​​kandidaten over hun academische en professionele leven om de kennis over het curriculum te verdiepen, waarbij altijd de selectie van talent wordt geobserveerd op basis van de competentiediagnose die voor die functie is gemaakt..

In dit type sollicitatiegesprek stuurt de kandidaat informatie over zichzelf via zijn verbale en lichaamstaal. Ontdek hier de soorten non-verbale communicatie.

3. Groepswerkinterview

Door de verschillende soorten interviews te differentiëren, afhankelijk van het aantal deelnemers, kan deze test niet alleen individueel maar ook groepsgewijs zijn. In dit geval, de interviewer brengt problemen aan in een context waarin verschillende kandidaten aanwezig zijn. Dit creëert een bijzonder kenmerk dat vanuit het situationele oogpunt de verantwoordelijke ook in staat stelt te observeren hoe kandidaten zich gedragen in hun interactie met anderen.

4. Gestructureerd werkinterview

De interviews die in het kader van dit schema zijn uitgevoerd in het kader van een selectieproces voor personeel starten vanaf a lijst met vaste vragen die gemaakt zijn naar de verschillende kandidaten die kiezen voor deze functie. De kenmerken van dit type reeks verschillen van die van een interview met vragen die vooraf niet van tevoren zijn vastgelegd in een gratis interview dat een flexibeler ritme volgt. In dit type sollicitatiegesprekken kunnen de vragenlijsten verschijnen als de Zulliger-test voor de selectie van personeel.

5. Panel werk interview

Terwijl in een groepsinterview een interviewer een aantal kandidaten ontmoet of in een individueel interview, ontvangt een enkele kandidaat vragen van de persoon die verantwoordelijk is voor het interview, in een test van dit type, de persoon beantwoordt de vragen van verschillende interviewers. Dit type test komt niet vaak voor in een selectieproces in vergelijking met het individuele interview, maar het is mogelijk dat het voorkomt.

Dankzij deze aanpak kan het bedrijf meer informatie over de kandidaat verkrijgen op basis van de waarnemingen van de verschillende personeelsleden die feedback geven.

6. Spanningsinterview

Het kan gebeuren dat het bedrijf een persoon selecteert voor een baan waarin de professional moet werken beheer complexe situaties vanuit de rust. Af en toe gebruiken bedrijven het spanningsinterview om te weten wat de reactie van de kandidaat is bij blootstelling aan stresssituaties, bijvoorbeeld. Dat wil zeggen, het zijn interviews die een situationeel karakter hebben en die verder gaan dan wat een kandidaat over zichzelf zegt, ze bieden de waarneembare confrontatie van de ervaring in een ervaringsgesprek..

Het creëren van een dergelijk klimaat is het doel van het interview vanaf het begin, dat wil zeggen dat het de inherente motivatie is om deze test in een selectieproces te kiezen. Hiervoor kan de interviewer de vragen op een ongeschoolde of vriendelijke toon stellen. De belangrijkste sensatie die de kandidaat tijdens het interview ervaart, is ongemak. Hoewel de interviewer dit effect ook buiten de woorden kan voortbrengen, door langdurige stiltes.

Als een sollicitatiegesprek altijd gepaard gaat met buiten de gebruikelijke comfortzone te gaan, breekt dit type test nog meer met de voorzienbare comfortzone..

7. Online sollicitatiegesprek

Tot slot zullen we in dit artikel over soorten sollicitatiegesprekken praten over het online interview.

Nieuwe technologieën hebben de deur geopend naar nieuwe communicatietechnieken. De essentie van het individuele interview kan worden overgedragen naar een andere context dan het face-to-face scenario, in het bijzonder kan het worden ontwikkeld via een online gesprek. Vanwege de kenmerken van dit type test, wordt dit interview met name aanbevolen wanneer de kandidaat in een andere stad woont.

Dit type media heeft niet alleen sterke punten, maar ook zwakke punten. Technische fouten kunnen bijvoorbeeld optreden in de internetverbinding.

Gedurende een selectieproces om in aanmerking te komen voor een baan in een bedrijf, kan een kandidaat een aantal van deze tests uitvoeren.